KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY
(raz na 5 lat)

24819256 1670682956304151 1544574284 o24956795 1670682042970909 551280397 o

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Art. 38b. Ustawy o ochronie osób i mienia:

 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
 2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.
 3. Kurs doskonalący, o którym mowa w ust. 1, prowadzą podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 pkt 4, 6 i 7.

W odpowiedzi na powyższy wymóg Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn oferuje Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin
 2. Szkolenie strzeleckie – 12 godzin
 3. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin
 4. Zagadnienia prawne obejmujące uprawnienia, odpowiedzialność karną i cywilną – 4 godziny

Łącznia ilość godzin kursu: 40

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs (przesłany drogą elektroniczną);
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • potwierdzenie dokonania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty- zaliczki w kwocie 100 zł

Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Centrum Szkoleniowe Camp X

W tytule wpłaty należy wpisać: KURS OCHRONA IMIĘ NAZWISKO
Rachunek bankowy:
Centrum Szkoleniowe Camp X
Karpicko, ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn
Bank Zachodni WBK: 35 1090 1607 0000 0001 3022 6553

Powyższe dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprócz powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest także do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie (podczas pierwszego spotkania).

Koszt kursu: 500 zł

Zaliczka 100 zł płatna przelewem, pozostała część płatna w dniu rozpoczęcia kursu. Jeśli uczestnik nie stawi się na pierwszych zajęciach zaliczka przepada. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi.

Termin kursu:

Centrum Szkoleniowe Camp X prowadzi nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 10 osób

Czas kursu:

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym lub wieczorowym.

W zależności od potrzeb zajęcia mogą być prowadzone w innym systemie- zaproponowanym przez słuchaczy.

Proponowany przez organizatora czas trwania kursu:
piątek: 8.00 – 20.00 (pomoc przedlekarska, zagadnienia prawne)
sobota: 7.00 – 21.00 (szkolenie strzeleckie, oraz samoobrona z techniką interwencyjną)
niedziela: 7.00 – 21.00 (samoobrona z techniką interwencyjną)

Punkt rekrutacyjny:
Centrum Szkoleniowe Camp X
Karpicko, ul. Kasztanowa 6,
64-200 Wolsztyn
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00

24825843 1670682196304227 403023860 o24879184 1670682746304172 986286276 o

Korzystając ze strony www.campx.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacja zamówienia – sprzedaży rzeczy nie objętych koncesją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul. Kasztanowej 6, 64 -200 Wolsztyn Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul.. Kasztanowej 6, 64-200 Wolsztyn - jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom – Poczta Polska. Wchodząc na stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Szanowny Kliencie

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W przypadku pytań prosimy o kontakt

Pozdrawiamy
zespół Camp X