REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAMPX.PL

 

§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.campx.pl określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu przedmiotowej witryny internetowej, w tym zasady i formy składania zamówień, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.
2. W celu prawidłowej obsługi sklepu campx.pl niezbędne jest dysponowanie sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE8+, zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768, JavaScript, aktywna obsługa Cookies. W razie korzystania przez kupującego ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wymienionych wymagań technicznych, campx.pl nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego i zastrzega, że może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny.
3. Właścicielem sklepu campx.pl jest firma Centrum Szkolniowe Camp X Anita Karcz, z siedzibą w Karpicku koło Wolsztyna, Karicko ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 923-156-02-29, REGON: 302848080
4. Adres do korespondencji sklepu campx.pl: Centrum Szkoleniowe Camp X Anita Karcz, Karpicko ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska.
5. Korzystanie ze sklepu campx.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami polityki ochrony prywatności określonymi w § 6 niniejszego regulaminu.
6. Wszystkie towary dostępne w sklepie campx.pl mogą być nabywane przez osoby pełnoletnie.
7. Treści zamieszczone w ramach sklepu campx.pl, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
8. Produktów koncesjonowanych jak broń i amunicja nie można nabyć drogą on-line. Sprzedaż wyłącznie w sklepie stacjonarnym dla osób, które okażą właściwe uprawnienia!

 

§ 2. Zasady zamawiania
1. Kupujący dodaje do koszyka towary, których nabyciem jest zainteresowany i wybiera formę płatności oraz dostawy. Następnie używając zakładki „Potwierdzenie zamówienia” kupujący przechodzi do formularza zamówieniowego, który wymaga wypełnienia w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Centrum Szkoleniewe Camp X Anita Karcz, z siedzibą w Karpicku koło Wolsztyna, Karpicko ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
3. Kupujący w celu umożliwienia realizacji zamówienia winien podać numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Sklep campx.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
7. Sklep campx.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, w szczególności z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa lub na wyczerpanie zasobów magazynowych.
8. W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie:
a) jeżeli istnieje możliwość wykonania umowy sprzedaży przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i o związanym z nim ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z pkt § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji przez Kupującego wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, sklep campx.pl zwraca Kupującemu wszelkie uprzednio wpłacone kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rezygnacji Kupującego.
b) jeżeli nie istnieje możliwość wykonania umowy przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, sklep campx.pl zwraca Kupującemu niezwłocznie wszelkie uprzednio wpłacone kwoty nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.
9. Ceny towarów dostępnych w sklepie campx.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. Promocje się nie łączą. Nie udzielamy dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją.
11. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym campx.pl wystawiane są faktury VAT lub paragony. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360, z późniejszymi zmianami), podpis klienta - jako nabywcy towaru, ani podpis sprzedawcy nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528, z późniejszymi zmianami), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w ramach procedury składania zamówienia.

 

§ 3. Terminy, sposoby, koszty dostawy oraz zapłata za towar
1. Sposoby dostawy zamówionych towarów:
a) dostawa do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
b) odbiór osobisty w Karpicku, ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy campx.pl a Kupującym, wynikające z zasobów magazynowych lub miejsca dostawy.
3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący i zależy on od wybranej formy dostawy, wagi towaru oraz formy zapłaty.
Towary dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Formy zapłaty za towar:
a) bezpośredni przelew na konto campx.pl;
b) płatność gotówką przy odbiorze towaru (osobistym lub przy przesyłce pobraniowej)
5. W przypadku wyboru:
a) zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu całkowitej kwoty tj. ceny towaru i kosztów przesyłki, oraz zaksięgowaniu prelewu na koncie campx.pl.

 

§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. § 4 ust. 2 oraz ust. 3 poniżej, Klient będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu campx.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (dziesięciu) dni od otrzymania towaru. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w par 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń (tj. zwrot towaru i zwrot ceny, jeśli miała miejsce przedpłata) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty wpływu do sklepu campx.pl oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
2. Odstąpienie od umowy bez podania o którym mowa w § 4 ust.1 powyżej możliwe jest wyłącznie jeśli:
a) Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony, w tym z oryginalnym dowodem zakupu - paragonem fiskalnym lub fakturą VAT,.
b) Produkt nie był używany, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu campx.pl na żądanie Klienta),
c) Produkt nie został uszkodzony i jest całkowicie kompletny.
3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny opisane w § 4 ust. 1 powyżej jest niemożliwe, jeżeli umowa dotyczy sprzedaży produktu o właściwościach określonych przez Zamawiającego w zamówieniu. W szczególności chodzi o sytuacje, w których towar jeszcze przed wysłaniem został na żądanie Zamawiającego poddany modyfikacji przez pracowników sklepu campx.pl (podstawa prawna: art. 10 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
4. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Sklep campx.pl zastrzega, iż nie będzie przyjmował żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny.

 

§ 5. Reklamacje
1. Dla zgłoszenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, ewentualnie braku towarów w przesyłce, niezbędne jest ich zgłoszenie kurierowi w momencie odbioru towaru i spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
2. Reklamacje z przyczyn innych, niż określone w § 5 ust. 1. należy kierować w formie pisemnej na adres Centrum Szkoleniowe Camp X Anita Karcz, z siedzibą w Karpicku koło Wolsztyna, Karpicko ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska, lub złożyć online na stronie www.campx.pl przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Gwarancja i zwroty”. W reklamacji należy:
a) wskazać datę umowy sprzedaży, załączając dowód sprzedaży
b) dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady),
c) wskazać kto, kiedy i w jaki sposób wykrył wadę,
d) określić, czego Klient się domaga. W wielu przypadkach dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest również dostarczenie reklamowanego towaru na adres do korespondencji, wskazany w 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, o czym serwis poinformuje Kupującego. Wówczas towar winien być przesłany w oryginalnym opakowaniu – naklejka na towarze lub opakowaniu, zawierająca oznaczenie importera i dzięki temu pozwalająca na identyfikację towaru jako pochodzącego od Importera, nie może być ani usunięta ani uszkodzona w sposób pozwalający na przypuszczenie, że została przeklejona z innego produktu czy opakowania (dotyczy produktów asg). Produkt winien być również należycie zabezpieczony przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie. Koszt przesłania towaru ponosi Klient. W konsekwencji sklep campx.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek zawierających reklamowany towar „za pobraniem” – przesyłki takie będą przyjmowane wyłącznie w sytuacji, gdy sklep campx.pl wyrazi zgodę na przesłanie przesyłki „za pobraniem” w korespondencji pisemnej lub mailowej, zaś paczka zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną (nie priorytetową!) bez zadeklarowanej wartości (koszty ubezpieczenia ponosi Klient), bez potwierdzenia doręczenia, bez określenia tzw. warunków szczególnych przesyłki.
3. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez sklep campx.pl zgłoszenia reklamacyjnego. W wypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są oględziny reklamowanego towaru, a nie zostanie on nadesłany przez Klienta na życzenie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu, Klient zostanie poinformowany o nieuwzględnieniu reklamacji, z możliwością zmiany stanowiska w razie dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby sklepu campx.pl celem jego oględzin.
4. W przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa odrębny dokument gwarancyjny (umowa gwarancyjna), dostarczony wraz z towarem lub w formie elektronicznej wraz z fakturą.
5. Brak odbioru reklamowanego towaru w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty poinformowania kupującego o gotowości towaru do odbioru spowoduje jego zwrot na adres kupującego. Jeśli kupujący nie podał swojego adresu (względnie adresu dla doręczeń), brak odbioru towaru w terminie 1 roku od daty poinformowania Kupującego o gotowości towaru do odbioru uprawnia campx.pl do protokolarnego zniszczenia towaru.

 

§ 6. Polityka ochrony prywatności
1. Sklep campx.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep campx.pl z użytkownikiem wymiany korespondencji.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Camp X Anita Karcz, z siedzibą  w Karpicku koło Wolsztyna, Karpicko ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn, Polska,
3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu gun-center.pl w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.

4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu campx.pl w sposób opisany w 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
a) do umożliwienia Klientom zalogowania sie do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień, do dokanania płatności za towar
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu campx.pl (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).
5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep campx.pl zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach,  gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu campx.pl są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera.
8. Witryna internetowa camp.pl korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, tworzone na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z witryny campx.pl. Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk oglądalności;
c) prawidłowego działania procedury składania zamówień, w tym umożliwienia logowania do konta użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień;
d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
10. Użytkownik strony internetowej campx.pl może w każdym czasie odmówić zgody na wysyłanie i gromadzenie na jego urządzeniu końcowym plików cookies w ten sposób, iż w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej zablokuje automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies (w tym również ich automatycznego lub ręcznego usuwania z urządzenia końcowego) dostępne są w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej pod hasłem „ciasteczka” lub „cookies”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach sklepu internetowego campx.pl.


campx.pl,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bank BZ WBK
Nr konta: 35 1090 1607 0000 0001 3022 6553
Numer Koncesji: MSWiAB-058/2015

Centrum Szkoleniowe , z siedzibą w Karpicku koło Wolsztyna, Karpicko ul. Kasztanowa 6,  64-200 Wolsztyn, Polska,

Korzystając ze strony www.campx.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacja zamówienia – sprzedaży rzeczy nie objętych koncesją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul. Kasztanowej 6, 64 -200 Wolsztyn Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul.. Kasztanowej 6, 64-200 Wolsztyn - jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom – Poczta Polska. Wchodząc na stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Szanowny Kliencie

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W przypadku pytań prosimy o kontakt

Pozdrawiamy
zespół Camp X