Kurs detektywistyczny to znakomite rozwiązanie zarówno dla osób, które szukają stałego zatrudnienia, jak i dla tych, które chcą rozwijać swoje umiejętności w ramach dodatkowego zajęcia, dla których praca jako detektyw będzie ciekawą działalnością uzupełniającą. W związku z powyższym Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku ul. Kasztanowa 6, 64-200 Wolsztyn wychodząc na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oferuje Kurs Detektywistyczn.

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 8. ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Dokumenty wymagane od kandydata do przyjęcia na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs (przesłany drogą elektroniczną);
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty- zaliczki w kwocie 100 zł

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

Temat I: Ochrona danych osobowych- 7 godzin

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych- 8 godzin

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa- 15 godzin

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych- 20 godzin

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na te- renie Unii Europejskiej.

Koszt kursu: 900 zł

Zaliczka 100 zł płatna przelewem, pozostała część płatna w dniu rozpoczęcia kursu. Jeśli uczestnik nie stawi się na pierwszych zajęciach zaliczka przepada. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora zaliczka podlega zwrotowi.

Termin kursu:

Centrum Szkoleniowe Camp X prowadzi nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 10 osób

Czas kursu:

Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym lub wieczorowym.

W zależności od potrzeb zajęcia mogą być prowadzone w innym systemie- zaproponowanym przez słuchaczy.

Punkt rekrutacyjny:

Centrum Szkoleniowe Camp X
Karpicko, ul. Kasztanowa 6,
64-200 WolsztynE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00

Korzystając ze strony www.campx.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacja zamówienia – sprzedaży rzeczy nie objętych koncesją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul. Kasztanowej 6, 64 -200 Wolsztyn Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe Camp X z siedzibą w Karpicku przy ul.. Kasztanowej 6, 64-200 Wolsztyn - jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom – Poczta Polska. Wchodząc na stronę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Szanowny Kliencie

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W przypadku pytań prosimy o kontakt

Pozdrawiamy
zespół Camp X